I/O连接器

CS01

2.00mm(.079) Dual Row Multiple Shunts

CS02

2.54mm(.100) Dual Row Multiple Shunts

CS04

1.778mm(.070) DIP Socket-Stamped contact

CS05

2.54mm(.100) DIP Socket-Stamped contact

CS07

2.54mm(.100) DIP Socket-Machined contact

CS08

2.54mm(.100) DIP Socket-Machined contact

CS09

2.54mm(.100) Single in Line Adapter Strip

CS10

2.54mm(.100) Single in Line SIP Socket

CS21

1.27mm(.050) DIP PLCC Chip Carrier Socket

CS22

1.27mm(.050) SMT PLCC Chip Carrier Socket

CS30

2.60mm(.102) Jumper Series

CS59

Mini PCI Express Connector

CS61

1.27mm(.050) SIMM Socket

CS62

1.27mm(.050) Low Profile 26 SIMM Socket

CS68

DDR S.O DIMM Socket for CS68(V type)

CS69

DDR S.O DIMM Socket for CS69(H=5.2mm 144P)

CS69

DDR S.O DIMM Socket for CS69(H=8.0mm 204P)

CS69

DDR S.O DIMM Socket for CS69(H=8.0mm 204P)

CS69

DDR S.O DIMM Socket for CS69(H=4.0mm 204P)

CS69

DDR S.O DIMM Socket for CS69(H=4.0mm 204P)

在线客服
在线客服
热线电话
QQ客服
电子邮箱